Blog

גישור

מה זה בכלל?

האם זה כדאי לי?

האם זה יכול להזיק לי?

כמה זה עולה?

זה במקום עורך דין?

לא עדיף בית משפט?

אלו בד"כ השאלות שמטרידות צדדים שמופנים להליך גישור. הצדדים שמנהלים תיק גירושין למודי סבל ומגלים חוסר אמון הדדי משווע. לכן גם כשבית המשפט מציע את הליך הגישור החששות כבדים וכל צד נועץ עם עורך הדין שלו טרם ההליך, במהלך ההליך ובסיומו לפני שמגובשות הסכמות אלו ואחרות- הסכמות שיוכנסו להסכם הגירושין ויהיו חלק בלתי נפרד ממנו על כל המשתמע מכך.

גישור כשמו כן הוא. הליך שנועד לקרב בין עמדות הצדדים ולגשר על הפערים עד מציאת נוסחה שתתאים לצדדים ויהא ניתן להעלותה על הכתב בהסכם הגירושין.

להבדיל מבתי המשפט וההליך המנהל שם, הליך הגישור פחות טראומטי לצדדים ומתנהל באופ מתון ורגוע יותר, כאשר הצדדים רואים במגשר כדמות חיצונית, בלתי משוחדת שיש בכוחה למצא בעבורם פתרונות, אפילו פתרונות יצירתיים למכלול הסוגיות.

חשוב מאד להרגיע אתכם ולהדגיש כי ההפנייה להליך גישור הינה בגדר המלצה בלבד. רק בהסכמת הצדדים הם יפגשו עם מגשר. סירוב להליך גישור לא מהווה עילה ל"הפסיד נקודות" בניהול התיק וכן כל מה שנאמר בהליך, בין אם ההליך צלח או כשל הינו דיסקרטי. מגשר שלא מצא דרך לסייע לצדדים מוציא לבית המשפט הודעה לאקונית על סיום תפקידו מבלי לפרט על מה ולמה ובוודאי מבלי לשים אצבע מאשימה על מי מהצדדים.

לא אחת קורה שלאחר אין ספור דיונים בבית המשפט, הקזת דם הדדית ושבירת צד זה את הצד השני, מציע בהמ"ש הליך גישור. לעיתים ההליך נכשל ושבים לכתלי בהמ"ש, אך לעיתים, בהכוונה וייעוץ משפטי וליווי משפטי ראוי – ההליך מצליח וכך נחסכת מהצדדים עוגמת נפש ומלחמה נוספת.

הליך הגישור לא בא במקום עו"ד ולא בא במקום בית המשפט כמובן.

הליך הגישור מסייע לבית המשפט ללבן מחלוקות ולהגיע לכלל הבנות בלי מאבק מיותר.

אמנם עו"ד לא נוכחים בפגישות אצל המגשר, אך המגשר בהחלט עומד בקשר עם עורכי הדין ויונק גם מהם אינפורמציה לגביי התיק שיש בה לעזור לו ללמוד מה מקור המחלוקות ומה עמדת הצדדים.

Leave a Reply

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

 צור קשר