אלימות במשפחה

אלימות במשפחה

עבירות אלימות בחברה הינן עבירות אותן המחוקק מבקש למגר מתוכנו ומוגדרות כרעה חולה אשר ביכולתן למוטט את השלטון והסדר הציבורי כתוצאה מחוסר בטחון שיחושו האזרחים, לדבר היקר להם מכל, גופם וחייהם.

על כן רף הענישה בעבירות תקיפה הינו רף ענישה גבוה ורק במקרים חריגים בתי המשפט לא יטילו עונשים מכבידים על נאשם שהורשע.

הרי כברי לכל, אין צרך בכלל להכביר במילים על התוצאות הקשות של עבירות תקיפה, פגיעה בגופו של הזולת עד כדי הטלת מום קבוע וחלילה גרימת מוות, בעבירת גרם מוות ברשלנות או עבירת הריגה או רצח.

יפים הדברים ומקבלים משנה תוקף, כאשר המדובר בעבירות אלימות המבוצעות בתוך המשפחה, על ידי בן משפחה כנגד בן משפחה אחר.

אלימות במשפחה מצריכה עורך דין מקצוען ומנוסה! קצת מהצלחותינו האחרונות:

אלימות קשה כנגד בן משפחה

ת.פ. 3461/05 (שלום תל אביב) - אלימות קשה כנגד בן משפחה (עו"ד פלילי דבח ייצג את הנאשם). נגד הנאשם שהוא בעלה של המתלוננת, הוגש כתב אישום המייחס לו עבירות של איומים, תקיפה, תקיפה חבלנית ופציעת בן זוג. על פי עובדות כתב האישום נהג הנאשם בדרך שבשגרה להכות את אישתו ולגרום לה חבלות קשות בגין סיבות [...]

אלימות ותקיפת חסר ישע תינוק בן 5 חודשים

ת.פ. 4494/05 (שלום ראשל"צ) - אלימות ותקיפת חסר ישע תינוק בן 5 חודשים (עו"ד דבח ייצג את הנאשם). כנגד הנאשם הוגש לבית המשפט כתב אישום חמור המייחס לו עבירות של תקיפה ותקיפת קטין או חסר ישע. על פי עובדות כתב האישום תקף הנאשם אדם שהיה נוכח בזירת האירוע וכן והחמור מכך תקף תינוק בן 5 [...]
shutterstock_217065625

בעיני המחוקק

המחוקק אשר רואה לנגד עינו את השמירה על שלומו ובטחנו של האזרח ובמקביל מכיר בחשיבות התא המשפחתי, קבע באופן נחרץ אשר בא לידי ביטוי בכתבי האישום המוגשם חדשות לבקרים וברף הענישה, כי דינה של עבירה הנעשית בבן משפחה יהא חמור מדינה של אותה עבירה אשר תעשה באדם זר ודינו של מבצע העבירה יהא לחומרא.

המחוקק מנסה בעצם באבחנה שהוא עושה בין עבירת אלימות בתוך המשפחה לעבירת אלימות נגד אדם, לא בן משפחה, לאמר לציבור כי ישנה חשיבות עילאית על תחושת הביטחון של אדם בביתו שלו, עם בני משפחתו כפי שהאמרה הידועה… "ביתו של אדם מבצרו".

בהמ"ש מבקש להעביר מסר לציבור כי שלום הציבור בכלל ושלומו האישי של כל אדם באשר הוא ועל כן מתייחס בחומרה למעשי תקיפה ומשית לא אחת עונשי מאסר בפועל. 

בהמ"ש מבקש באופן זה להתריע ולהרתיע את העבריין הפוטנציאלי, לבל ייתן דרור לגחמותיו וירסן את עצמו טרם נקיטת אלימות זאת או אחרת כנגד רעהו וקל וחומר כשמדובר באלימות בתוך המשפחה.

חשוב לציין כי לעבירות המבוצעות על ידי בן משפחה כנגד בן משפחה אחר, בד"כ קודמת מערכת יחסים עכורה בין בני זוג לדוגמא או דינאמיקה שלילית בתוך המשפחה שאחת מתוצאותיה הקשות היא פרץ אלימות על כל צורותיה כנגד בן משפחה.

עם התקבל תיק אלימות במשפחה כהגדרתו בחוק, תפקידי כעורך דין פלילי לבחון היטב את הנסיבות. 

נסיבות ביצוע העבירה ו"ההיסטוריה" של אותה משפחה בה בוצעה התקיפה.

באופן זה יש בכוחי להבין את המניעים הגלויים ואף את אלו הנסתרים ןלשכנע את בית המשפט כי במקרה זה או אחר ניתן להשית ענישה מקלה.

מבט על חוק העונשין התשל"ז 1977 (להלן:"החוק"), מוכיח לנו כי המחוקק אכן יצק תוכן של ממש לרצונו לשמר על שלומו של אדם בכלל ובפרט בין בני משפחתו.

פרק י' לחוק עוסק בפגיעה בגוף

כבר בסימן ד' לפרק זה, שכותרתו "סיכון החיים והבריאות" אנו עדים לכך
שבסעיף 329 ב' נקבע ונכתב כי כל העובר עבירה לפי סימן זה בבן
משפחתו כהגדתו בחוק, לא יפחת עונשו מחמישית מהעונש המרבי בחוק.

כבר כאן אנו רואים את האבחנה בין בן משפחה לאדם זר.

אכן ניתן להתווכח ולטעון כי דמו ושלומו של אדם זר אינו פחות מזה של
בן משפחה, אך סבורני כי הדרך הנכונה להביט על הייחודיות שמעניק
המחוקק לבן משפחה, כהקפדה מחמירה על שלמות בני המשפחה
בביתם שלהם ולא חלילה זלזול בשלום הציבור בכללותו.

דוגמא נוספת ניתן למצא בסימן ה' לפרק י' "עבירות מין". גם כאן
בסעיף 351 לחוק, המחוקק גם בסעיף זה של עבירות מין, מדגיש את
האופן המחמיר בו הוא רואה עבירות אלו ועל אחת כמה וכמה
ככל שמדובר בבן משפחה.

כמו כן בסימן ו'1 לחוק "פגיעה בקטינים וחסרי ישע" ניתן למצא את ההתייחסות של המחוקק לבן המשפחה.

221

סימן ח' לפרק י' בחוק הינו "תקיפה"

כמובן שגם כאן המחוקק נתן ביטוי לסלידתו מעבירות אלימות המבוצעות בבן המשפחה על ידי בן משפחה אחר ובסעיף 382 לחוק מודגשים ההבדלים.

תקיפה בנסיבות מחמירות

סעיף 382.

(א) נעברה עבירה לפי סעיפים 379 או 380 כשהיו נוכחים שניים או יותר שחברו יחד לביצוע המעשה בידי אחד או אחדים מהם, דינו של כל
אחד מהם – כפל העונש הקבוע לעבירה.

(ב) העובר עבירה לפי סעיף 379 כלפי בן משפחתו, דינו – כפל העונש הקבוע לעבירה; לענין סעיף זה, "בן משפחתו" – לרבות מי שהיה בן
משפחתו בעבר, והוא אחד מאלה:

(1) בן זוגו, לרבות הידוע בציבור כבן זוגו.

(2) קטין או חסר ישע, שעליו עובר העבירה אחראי, כהגדרת "אחראי על קטין או חסר ישע" בסעיף 368א.

(ג) העובר עבירה לפי סעיף 380 כלפי בן זוגו, כמשמעותו בסעיף קטן (ב), דינו – כפל העונש הקבוע לעבירה.

ללא כל התחייבות מצדכם

ועם התחייבות להעניק לכם תשובה ראויה ומקצועית!!!

כותב המאמר הינו עו"ד פלילי, עורך דין שאול דבח, אשר תחום התמחותו הינו המשפט הפלילי על כל סוגי העבירות ובכל הערכאות השיפוטיות לרבות בתי משפט לנוער בתי דין צבאיים, דיוני מעצרים וליווי בחקירות משטרה ומצ"ח.

במידה ונעצרת ו/או זומנת לחקירה במשטרה ו/או הוגש נגדך כתב אישום, הנך מוזמן לפנות למשרדי באמצעות הטופס ליצירת קשר שמשמאל, או באמצעות אחד מפרטי הקשר הבאים:

משרד עורך-דין פלילי שאול דבח,
עין הקורא 10 (בניין מגדל היובל קומה 9) ראשון לציון.
טלפון: 03-5094509 , פקס: 1533-5096509
נייד לפניות דחופות: 052-2340999
דוא"ל: s_adv@ds-lawyer.co.il

לשימת לב:
כותב המאמר מבקש להבהיר בלשון שלא משתמעת לשתי פנים, כי אין לראות במאמר זה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי. יודגש כי בכל הסתבכות עם רשויות החוק, יש להיוועץ לאלתר בעו"ד המתמחה בתחום הפלילי וזאת לשם קבלת ייעוץ משפטי ראוי, טרם קבלת החלטות בדבר התנהלות החשוד מול משטרת ישראל ו/או התנהלות נאשם מול הפרקליטות ובתי המשפט.

זכרו !!!
ככל שתקדימו ותסתייעו בייעוץ משפטי ראוי, כך תקטינו את חשיפתכם לסכנות הטמונות בהליך הפלילי.
 צור קשר