Blog

איך משתחררים ממעצר בערבות?

איך משתחררים ממעצר בערבות ?

מעצר הינו מאסר לטווח קצר שיכול להתחיל מכמה שעות /24/48
שעות וקרוי כך מאחר שמדובר במקרה של מאסר קצר
שאינו דורש בדרך כלל צו מבית משפט.

מעצר יכול לבצע שוטר בתפקיד במקרה של אדם שמהתנהגותו נובע
כי הוא מסוכן לסביבתו בין אם הוא נוהג באלימות ובין אם קיים סיכוי
סביר שיש לו כוונה או פוטנציאל ממשי לפגוע באדם אחר או רכוש
בזמן הנתון ברגע המעצר.

מעצר יכול להגרם כתוצאה ממקרים שונים: התפרעות, הפרעת סדר,
נהיגה בשכרות, התנהגות אלימה, איומים, אי ציות לגורם
או גורמי החוק וכיוצא באלה.

בשונה מקושי השחרור ממאסר שניתן על יד צו וגזר דין מבית
המשפט , שחרור ממעצר בערבות הוא קל ופשוט הרבה יותר
בהתאם לחומרת ההתנהגות ובהתאם לתהליכים השונים
שעבר העצור, וכמובן, בהתאם לחומרת העבירה שעבר.

2015-04-21_12-56-04

האם יש אפשרות להשתחרר ממעצר בערבות ללא עורך דין?

קיימת אפשרות להשתחרר ממעצר בערבות ללא עורך דין במקרים של עבירות קלות יחסית כמו עבירות נוער, אלימות קלה, נהיגה בשכרות שלא גרמה לנזקים לסביבה,הפרעות לציבור או התחצפות/אי השמעות לנציג החוק.
מקרים של עבירות קלות יותר מאפשרים שחרור מהיר יותר לאחר תשלום של דמי ערבות כפי שנקבעו על פי החוק בהתאם לעבירה וחומרתה.

תשלום ערבות לאחר מעצר שנגרם כתוצאה מעבירות קלות אינו דורש מעורבות של עורך דין לפחות לא במקרים בהם אין חשש להמשך הליך משפטי.

מהו גובה הערבות לשחרור ממעצר?

הערבות היא קנס שמוטל על העבריין כתוצאה מפגיעה בסדר הציבורי ובזבוז זמן ומשאבים מכספי הציבור ומיועד להרתיע בפני התנהגות עבריינית ופושעת ולא ירד מכמה מאות שקלים על מנת לצמצם עד כמה שניתן גם מקרים של עבירות "קלות" יחסית.

גובה הערבות, משתנה וישתנה בהתאם לתקנות שנקבעו על פי חוק אל מול סוג העבירה וכמובן התנהגותו של העצור במהלך ביצוע המעצר ובעת השהייה בתא המעצר.
כל אלה ישפיעו על סיכויי העצור לשחרור ממעצר תוך זמן קצר, וכמובן על גובה תשלום הערבות.

כמה זמן יכול אדם לשבת במעצר ללא צו מבית משפט?

ניתן לעקב אדם ללא צו בית משפט ל 24 שעות.
הארכת מעצר ולו של שעה אחת מעבר לזמן זה דורשת צו מבית המשפט.
באין צו כזה על השוטר לשחרר את העצור עד לקבלת האישור או הצו הנדרש.

האם עורך דין יכול לבטל את תשלום הערבות לשחרור ממעצר?

עורך דין יכול להקטין את תשלום הערבות במקרים של מעצר ולעיתים גם לבטל אותו במצב בו הוכח כי המעצר היה מעצר סרק ובוצע באופן בלתי מוצדק ו/או בלתי חוקי.

האם קיימים מעצרים ארוכים וממושכים?

קיימים מעצרים של ימים, שבועות ואפילו חודשים, במקרים בהם התקבל אישור להערכת מעצרו של חשוד או נאשם מבית משפט. אחרת המעצר יהיה לתקופה קצרה של יממה.
כל סנקציה אחרת בדמות הארכת מעצר, צו הרחקה, מאסר בית או כל עיכוב נוסף יבוצע באישור צו בית משפט בלבד.

 צור קשר