Blog

איך מוחקים רישום פלילי במשטרה ?

איך מוחקים רישום פלילי במשטרה?

עבירה פלילית ורישום פלילי במשטרה הם שני מושגים שנשמעים לנו כמצבים רחוקים מאוד שרק עבריינים כבדים ומסוכנים.

מה שרבים אינם יודעים שאין צורך ללכת רחוק כדי להגיע למעמד או מצב של מעצר ואפילו רישום פליליבמשטרה ויש הטוענים שהיד של החוק במקרים שונים, קלה מאוד על ההדק בכל הקשור למעצרים בכללים ורישום רישומים פליליים בפרט.

מצב של רישום פלילי במשטרה יכול לקרות לכל אדם נורמטיבי שלא עבר עבירות כלל.
רישום פלילי לא חייב להתרחש כתוצאה מעבירה חריגה ובמקרים שונים, גם הפרת סדר, השתתפות בהפגנה, תגרה או קטטה שהתרחשו בה מעשי אלימות ואפילו כזאת שכללה אלימות מילולית ויצרה הפרעת סדר או חשד סביר שזו עשויה להתפתח למצב שיסכן את המעורבים ו/או את הסביבה הקרובה.

9

אבל האם מקרה של שני צעירים שהשתכרו קצת יותר מידי ישפיע על מהלך החיים האזרחיים שלהם? והאם ישנה אפשרות לעשות משהו בנדון כדי למנוע מצבים של מכשולים כתוצאה משגיאה של נערים שעלולה לצוף בעתיד.

מהי עבירה פלילית?

עבירה פלילית היא כל עבירה אשר פוגעת ברכושו או בגופו של אדם בין אם במישרין ובין אם בעקיפין. העבירות הפליליות קיימות ברמות חומרה שונות ולכן גם העונשים עליהן משתנים, הן בהתאם לסוג העבירה והן בהתחשב בתוצאה של אותה עבירה ורמת הפגיעה שלה.

האם ישנה אפשרות לבטל רישום פלילי במשטרה ללא סיוע משפט?  

קשה מאוד לבטח רישום פלילי במשטרה ללא כל סיוע משפטי, גם מבחינת הביורוקרטיה הרבה שמתלווה אליה, גם מהפן הכלכלי וגם מאחר שדרושה יכולת מקצועית והקדשת זמן לא מבוטל לטובת השיח עם גורמי החוק, טעינת הטענות והגעה אל הגורמים המוסמכים לטיפול בנושא.

עורך דין המתמחה בתחום הפלילי יוכל לפתור ולסייע לכם למחוק את הרישום ובתור התחלה לאבחן את הסיכויים שלכם למחיקת הרישום- אבחנה שתחסוך לך זמן ומשאבים רבים, כלכליים ונפשיים כאחד.

מהם הסיכויים לביטול רישום פלילי במשטרה ?

תלוי בחומרת המעשה וכמובן באם נמצאתם זכאים בסופו של עניין. במקרים שונים גם לאחר סגירת התיק והוכחת חפותו של נאשר עדיין נותרים רישומים פליליים בתיק המשטרתי, רישומים אלה קל מאוד למחוק תוך הצגת מסמכים מבית המשפט. עבירות בהן נרשם כי הנאשם נמצא אשם ייבחנו בהתאם להיסטוריה הפלילית והעבריינית של הנאשם לאחר המעשה,

אילו רישומים פליליים ניתן לבטל?

הרישומים הפליליים הבאים ניתנים לביטול באופן פשוט:

– ביטול רישום עקב חוסר רלוונטיות לציבור, כלומר המעשה לא היה חמור או משמעותי ולא הגיע לרמה של העמדה לדין.

– ביטול רישום בו נמצא הנאשם זכאי.

– ביטול רישום מפאת חוסר ראיות לצורך העמדה לדין, עבירה שחומרתה והעונש הקבוע בחוק הוא מזערי.

– מצבו של הנאשם (התחשבות בגילו, מצבו הנפשי, הניסיון לשקם את העבריין והוכחה לתיקון דרכיו).

– ביטול רישום תוך בדיקת מצב הקורבן (מידת הפגיעה, תיקון הנזק במידת האפשר, פשרה בין הקורבן לנאשם והסכמת הקורבן).

ללא כל התחייבות מצדכם

ועם התחייבות להעניק לכם תשובה ראויה ומקצועית!!!

 צור קשר